Гадаад орчны шинжилгээ хийх

Гадаад орчны шинжилгээ хийх

2016.9.25

Бизнес моделуид нь тодорхой нэг орчинд бүтээгдэж, мөн хэрэгждэг. Байгууллагынхаа орчны талаар сайн ойлголттой болох нь хүчтэй, илүү өрсөлдөх чадвартай бизнес модел боловсруулахад тусална.

Бизнес  моделуид  нь  тодорхой  нэг  орчинд  бүтээгдэж,  мөн  хэрэгждэг.  Байгууллагынхааорчны талаар сайн ойлголттой болох нь хүчтэй, илүү өрсөлдөх чадвартай бизнес моделболовсруулахад тусална.

Эдийн засгийн орчин улам бүр ээдрээтэй болж, асар тодорхойгүй байдал, зах зээлийнхүнд цохилтууд үүсч байгаа зэрэг  нь гадаад орчноо тасралтгүй тогтмол судалж байхыгшаардаж байна.

Гадаад орчны өөрчлөлтүүдийг сайн ойлгож, мэдэж байх нь түүнд дасан зохицсон илүү үрдүнтэй бизнес модел бүтээхэд тусална.

Бизнес  моделийн  орчны  талаар  илүү  сайн  ойлгоход

  1. Зах  зээлийн  хүчин  зүйлс
  2. Салбарын хүчин зүйлс гэсэн үндсэн 2 талбар дээр анхаарч ажиллах нь зохистой. 

Файл татах

Банкны зөвлөх ажилтантай холбогдох
Манай ажилтан тантай ажлын 2 хоногийн дотор холбогдож хариу өгөх болно.

Та онлайн хүсэлтийг бөглөөд илгээнэ үү.
Урилга
Голомт SME 11 сарын уулзалтанд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Сэдэв: Өрсөлдөөний 5 хүчийг бизнес удирдлагад ашиглах нь

Зочин: Гүнгэрваа ХХК үйл ажиллагаа харилцан захирал Д. Ариунсанаа
Бүртгүүлэх

Тооцоолуур үзэх

Хугарлын цэгийн шинжилгээ
Таны бизнесийн үйл ажиллагаа ямар түвшинд хүрч байж хэвийн үйл ажиллагааны нөхцөлийг хангах чадахийг харуулна.
Цааш унших
Бэлэн мөнгөний эргэц
Компаний өр төлбөр болон эзэмшигчдийн өмчийг ямар харьцаагаар ашиглаж буйг харуулж санхүүгийн байдлыг илтгэх түлхүүр үзүүлэлт юм.
Цааш унших
Үйл ажиллагааны зардлын түвшин
Компаний өдөр тутмын зардлууд орлогын хэдэн хувьтай тэнцэж байгааг харуулах ба үйл ажиллагааны зардлаа хэрхэн удирдаж буйг илтгэдэг үзүүлэлт юм.
Цааш унших
өрийн харьцаа
Компаний өр төлбөр болон эзэмшигчдийн өмчийг ямар харьцаагаар ашиглаж буйг харуулж санхүүгийн байдлыг илтгэх түлхүүр үзүүлэлт юм.
Цааш унших
Мөнгөн урсгалын тайлан
Хэрэглэгчээс орж ирэх борлуулалтын орлого болон бусдад төлөх зардлын урсгалыг хугацааны хувьд хэрхэн зөв удирдах тухай ойлголт юм.
Цааш унших
Нийт хөрөнгийн өгөөж
Компаний олж буй ашиг нь эзэмшиж буй хөрөнгөтэй харьцуулахад хэдий хэмжээнд байгааг тогтоож, мөн компани хөрөнгөө хэр зэрэг үр ашигтай удирдаж буйг илтгэнэ.
Цааш унших
Ажлын капиталын үзүүлэлт
Таны бизнест ашиглагдаж буй хөрөнгө эсвэл эзэмшиж буй хөрөнгөөсөө хэр хэмжээний ашиг хүртэж байгааг харуулна.
Цааш унших
Ашгийн түвшин
Таны бизнес 1 төгрөгний борлуулалтын орлогоос хэдий хэмжээний ашиг олж буйг харуулна.
Цааш унших