Дотоод орчны шинжилгээ хийх

Дотоод орчны шинжилгээ хийх

2016.9.25

Бизнес моделийг бүхлээр нь үнэлэх нь чухал боловч түүнийг бүрдүүлэгч нэгж бүрийг авч үзэх нь шинэчлэл хийх шаардлагатай байгаа эсэхийг илрүүлэхэд тус болно.

Бизнес моделийг бүхлээр нь үнэлэх нь чухал боловч түүнийг бүрдүүлэгч нэгж бүрийг авч үзэх нь шинэчлэл хийх шаардлагатай байгаа эсэхийг илрүүлэхэд тус болно.

Үүнийг хийхийн тулд уламжлалт давуу, сул тал, боломж, аюул (SWOT) шинижлгээг бизнес моделийн Хавтгайтай уялдуулвал үр дүнтэй.

SWOT шинжилгээ бол маш олон бизнесийн хүмүүсийн хувьд хэдийнэ танил зүйл.

SWOT шинжилгээг  Бизнес  моделийн  хавтгайтай  уялдуулан  хэрэглэснээр  байгууулагын бизнес модел болон бүрдүүлэгч хэсгүүдэд төвлөрсөн үнэлгээ хийх боломжийг олгодог.

SWOT нь дөрвөн том хэрнээ энгийн асуулт тавьдаг. Эхний хоёр нь танай байгууллагын давуу болон сул тал юу вэ? Энэ нь танай байгууллагыг дотроос нь шинжилнэ. Дараагийн хоёр нь ямар боломж болон аюул танай байгууллагад учирч байна вэ? Энэ хоёр нь танай байгууллагыг гаднаас нь шинжилнэ.

Файл татах

Банкны зөвлөх ажилтантай холбогдох
Манай ажилтан тантай ажлын 2 хоногийн дотор холбогдож хариу өгөх болно.

Та онлайн хүсэлтийг бөглөөд илгээнэ үү.
Урилга
Голомт SME 11 сарын уулзалтанд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Сэдэв: Өрсөлдөөний 5 хүчийг бизнес удирдлагад ашиглах нь

Зочин: Гүнгэрваа ХХК үйл ажиллагаа харилцан захирал Д. Ариунсанаа
Бүртгүүлэх

Тооцоолуур үзэх

Хугарлын цэгийн шинжилгээ
Таны бизнесийн үйл ажиллагаа ямар түвшинд хүрч байж хэвийн үйл ажиллагааны нөхцөлийг хангах чадахийг харуулна.
Цааш унших
Бэлэн мөнгөний эргэц
Компаний өр төлбөр болон эзэмшигчдийн өмчийг ямар харьцаагаар ашиглаж буйг харуулж санхүүгийн байдлыг илтгэх түлхүүр үзүүлэлт юм.
Цааш унших
Үйл ажиллагааны зардлын түвшин
Компаний өдөр тутмын зардлууд орлогын хэдэн хувьтай тэнцэж байгааг харуулах ба үйл ажиллагааны зардлаа хэрхэн удирдаж буйг илтгэдэг үзүүлэлт юм.
Цааш унших
өрийн харьцаа
Компаний өр төлбөр болон эзэмшигчдийн өмчийг ямар харьцаагаар ашиглаж буйг харуулж санхүүгийн байдлыг илтгэх түлхүүр үзүүлэлт юм.
Цааш унших
Мөнгөн урсгалын тайлан
Хэрэглэгчээс орж ирэх борлуулалтын орлого болон бусдад төлөх зардлын урсгалыг хугацааны хувьд хэрхэн зөв удирдах тухай ойлголт юм.
Цааш унших
Нийт хөрөнгийн өгөөж
Компаний олж буй ашиг нь эзэмшиж буй хөрөнгөтэй харьцуулахад хэдий хэмжээнд байгааг тогтоож, мөн компани хөрөнгөө хэр зэрэг үр ашигтай удирдаж буйг илтгэнэ.
Цааш унших
Ажлын капиталын үзүүлэлт
Таны бизнест ашиглагдаж буй хөрөнгө эсвэл эзэмшиж буй хөрөнгөөсөө хэр хэмжээний ашиг хүртэж байгааг харуулна.
Цааш унших
Ашгийн түвшин
Таны бизнес 1 төгрөгний борлуулалтын орлогоос хэдий хэмжээний ашиг олж буйг харуулна.
Цааш унших