Хууль, журам, тогтоол болон тушаалын холбоос

ЖУРАМ ЗААВАР, ТОГТООЛ

ЖУРАМ ЗААВАР, ТОГТООЛ

2016.9.26

Ерөнхий хууль:

ЗАХИРГААНЫ ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ

ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ

ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ

ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ

ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ

 

Татвар, нийгмийн даатгалтай холбоотой хууль тогтоомж:

АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ 

ГААЛИЙН ТАРИФ ГААЛИЙН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ

НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ 

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ

 

Үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомжууд:

АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ

БАРИЛГЫН ТУХАЙ

ГАЗРЫН ТУХАЙ

КОМПАНИЙН ТУХАЙ

НӨХӨРЛӨЛИЙН ТУХАЙ

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ

УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ

ХОРШООНЫ ТУХАЙ

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН 

Банкны зөвлөх ажилтантай холбогдох
Манай ажилтан тантай ажлын 2 хоногийн дотор холбогдож хариу өгөх болно.

Та онлайн хүсэлтийг бөглөөд илгээнэ үү.
Урилга
Голомт SME 11 сарын уулзалтанд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Сэдэв: Өрсөлдөөний 5 хүчийг бизнес удирдлагад ашиглах нь

Зочин: Гүнгэрваа ХХК үйл ажиллагаа харилцан захирал Д. Ариунсанаа
Бүртгүүлэх

Тооцоолуур үзэх

Хугарлын цэгийн шинжилгээ
Таны бизнесийн үйл ажиллагаа ямар түвшинд хүрч байж хэвийн үйл ажиллагааны нөхцөлийг хангах чадахийг харуулна.
Цааш унших
Бэлэн мөнгөний эргэц
Компаний өр төлбөр болон эзэмшигчдийн өмчийг ямар харьцаагаар ашиглаж буйг харуулж санхүүгийн байдлыг илтгэх түлхүүр үзүүлэлт юм.
Цааш унших
Үйл ажиллагааны зардлын түвшин
Компаний өдөр тутмын зардлууд орлогын хэдэн хувьтай тэнцэж байгааг харуулах ба үйл ажиллагааны зардлаа хэрхэн удирдаж буйг илтгэдэг үзүүлэлт юм.
Цааш унших
өрийн харьцаа
Компаний өр төлбөр болон эзэмшигчдийн өмчийг ямар харьцаагаар ашиглаж буйг харуулж санхүүгийн байдлыг илтгэх түлхүүр үзүүлэлт юм.
Цааш унших
Мөнгөн урсгалын тайлан
Хэрэглэгчээс орж ирэх борлуулалтын орлого болон бусдад төлөх зардлын урсгалыг хугацааны хувьд хэрхэн зөв удирдах тухай ойлголт юм.
Цааш унших
Нийт хөрөнгийн өгөөж
Компаний олж буй ашиг нь эзэмшиж буй хөрөнгөтэй харьцуулахад хэдий хэмжээнд байгааг тогтоож, мөн компани хөрөнгөө хэр зэрэг үр ашигтай удирдаж буйг илтгэнэ.
Цааш унших
Ажлын капиталын үзүүлэлт
Таны бизнест ашиглагдаж буй хөрөнгө эсвэл эзэмшиж буй хөрөнгөөсөө хэр хэмжээний ашиг хүртэж байгааг харуулна.
Цааш унших
Ашгийн түвшин
Таны бизнес 1 төгрөгний борлуулалтын орлогоос хэдий хэмжээний ашиг олж буйг харуулна.
Цааш унших