Стратеги төлөвлөлт

OGSM ЗАГВАР ГЭЖ ЮУ ВЭ?

OGSM ЗАГВАР ГЭЖ ЮУ ВЭ?

2016.9.13

Стратеги төлөвлөлт гэдэг байгууллага ба түүний хэлтэс нэгжүүдийн богино хугацааны үйл ажиллагааг хэтийн зорилго, зорилтод нийцүүлэн төлөвлөх, төлөвлөсөн ажлыг хэрэгжүүлэх үйл  явц  юм. Стратеги  төлөвлөлтийн маш олон  төрлийн  загвар,  аргачлалууд  байдгаас нилээд энгийн бөгөөд түгээмэл ашигладаг загвар нь OGSM юм.

OGSM   гэдэг  нь  “Objectives”  буюу  зорилго,  “Goals” буюу  зорилт,  “Strategies” буюу стратеги,  “Measures” буюу хэмжих  үзүүлэлт  гэсэн 4 үгний  товчлол  бөгөөд   тодорхой зорилго, зорилтуудад хүрэх арга зам, тэрхүү зорилго зорилтод хүрснээр бий болох үр дүнг уялдаатайгаар маш ойлгомжтой товчхон (ихэнхдээ ганцхан хуудсанд багтдаг) тодорхойлж, байгууллагын  бүх  гишүүдэд  ойлгомжтой  дүр  зургийг  бий  болгодгоороо бусад арга хэрэслүүдээс давуу талтай байдаг. 

Энэхүү загвар 1950-аад оноос хойш Япон улсад үүссэнээсээ хойш Японд төдийгүй олон улсад маш түгээмэл хэрэглэгдэх болсон бөгөөд Фортун 500-д багтдаг дэлхийн томоохон корпорациудад ч нэвтэрсэн байна. Тэдгээрийн тоонд  Coca-Cola, Procter & Gamble, KPN,Reckitt Benckiser, Honda, Mars зэрэг корпорациуд ордог.

OGSM  төлөвлөлтийн  хамгийн  чухал  хэсэг  нь  зорилго,  зорилт,  стратеги,  хэмжих үзүүлэлтүүдийг маш сайн бодож, оновчтой тодорхойлох явдал байдаг.

Зорилго - таны бизнесийн эрхэм зорилго, хэтийн төлөвт нийцсэн илүү урт хугацаанд хүрэхүр дүн байх ёстой 

Зорилт -  тухайн  зорилгыг  биелүүлэхэд  чиглэсэн  илүү нарийвчилсан  шинжтэй  байдаг

Стратеги - дээрх зорилго зорилтуудад хүрэх арга замыг тодорхойлж.

Хэмжих үзүүлэлтүүд - эдгээр стратеги хэрэгжиж байгаа эсэхийг шалгах хэрэгсэл болдог

OGSM төлөвлөгөө амжилттай хэрэгжих хамгийн чухал нөхцөл нь удирдлагын болон голажилтнуудын идэвхтэй оролцоо юм. Түүнчлэн илүү томоор, алсыг харж төлөвлөх явдалмаш чухал  байдаг.  OGSM төлөвлөгөөг  1  жилээр голчлон хийдэг  ба улирал,  хагас  жилтутам үр дүнг нь хянаж нэмэлт тодотголыг хийж явбал илүү үр дүнтэй.

Банкны зөвлөх ажилтантай холбогдох
Манай ажилтан тантай ажлын 2 хоногийн дотор холбогдож хариу өгөх болно.

Та онлайн хүсэлтийг бөглөөд илгээнэ үү.
Урилга
Голомт SME 11 сарын уулзалтанд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Сэдэв: Өрсөлдөөний 5 хүчийг бизнес удирдлагад ашиглах нь

Зочин: Гүнгэрваа ХХК үйл ажиллагаа харилцан захирал Д. Ариунсанаа
Бүртгүүлэх

Тооцоолуур үзэх

Хугарлын цэгийн шинжилгээ
Таны бизнесийн үйл ажиллагаа ямар түвшинд хүрч байж хэвийн үйл ажиллагааны нөхцөлийг хангах чадахийг харуулна.
Цааш унших
Бэлэн мөнгөний эргэц
Компаний өр төлбөр болон эзэмшигчдийн өмчийг ямар харьцаагаар ашиглаж буйг харуулж санхүүгийн байдлыг илтгэх түлхүүр үзүүлэлт юм.
Цааш унших
Үйл ажиллагааны зардлын түвшин
Компаний өдөр тутмын зардлууд орлогын хэдэн хувьтай тэнцэж байгааг харуулах ба үйл ажиллагааны зардлаа хэрхэн удирдаж буйг илтгэдэг үзүүлэлт юм.
Цааш унших
өрийн харьцаа
Компаний өр төлбөр болон эзэмшигчдийн өмчийг ямар харьцаагаар ашиглаж буйг харуулж санхүүгийн байдлыг илтгэх түлхүүр үзүүлэлт юм.
Цааш унших
Мөнгөн урсгалын тайлан
Хэрэглэгчээс орж ирэх борлуулалтын орлого болон бусдад төлөх зардлын урсгалыг хугацааны хувьд хэрхэн зөв удирдах тухай ойлголт юм.
Цааш унших
Нийт хөрөнгийн өгөөж
Компаний олж буй ашиг нь эзэмшиж буй хөрөнгөтэй харьцуулахад хэдий хэмжээнд байгааг тогтоож, мөн компани хөрөнгөө хэр зэрэг үр ашигтай удирдаж буйг илтгэнэ.
Цааш унших
Ажлын капиталын үзүүлэлт
Таны бизнест ашиглагдаж буй хөрөнгө эсвэл эзэмшиж буй хөрөнгөөсөө хэр хэмжээний ашиг хүртэж байгааг харуулна.
Цааш унших
Ашгийн түвшин
Таны бизнес 1 төгрөгний борлуулалтын орлогоос хэдий хэмжээний ашиг олж буйг харуулна.
Цааш унших