Борлуулалтын удирдлага

МАРКЕТИНГИЙН СТРАТЕГИ, БОРЛУУЛАЛТЫН ЗОРИЛТ, СТРАТЕГИЙ УЯЛДАА ХОЛБОО

МАРКЕТИНГИЙН СТРАТЕГИ, БОРЛУУЛАЛТЫН ЗОРИЛТ, СТРАТЕГИЙ УЯЛДАА ХОЛБОО

2016.9.13

Маркетингийн стратеги

Борлуулалтын зорилт

Борлуулалтын стратеги

Хөрөнгө оруулалтаа нэмэх

 • Борлуулалтын хэмжээг нэмэгдүүлэх
 • Хувиарлалтын сувгийг ихэсгэх
 • Үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэх
 • Хуучин хэрэглэгчид руу хандах
 • Борлуулалтын харилцааг анхаарах
 • Шинэ хэрэглэгчид руу хандах/судлах/

Хөрөнгө оруулалтаа барих

 • Борлуулалтыг тогтоон барих
 • Хувиарлалтын сувгийг тогтмолжуулах
 • Үйлчилгээний чанарыг барих
 • Хуучин хэрэглэгчид руу хандах
 • Борлуулалтын харилцааг хэвийн хэмжээнд барих
 • Шинэ боломжуудыг ашиглах

Хөрөнгө оруулалтыг хязгаарлах

буюу ургац хураах

 • Борлуулалтын зардлыг бууруулах
 • Өндөр ашигтай зах зээлд төвлөрөх
 • Үйлчилгээний зардал, агуулахыг цөөлөх
 • Өндөр ашигтай хэрэглэгчдэд төвлөрөх
 • Шинэ хэрэглэгчид руу хандахгүй байх.

Хөрөнгө оруулалтаа татах

Агуулахыг хоослох

Тоо хэмжээний хөнгөлөлтийг үзүүлэх

Банкны зөвлөх ажилтантай холбогдох
Манай ажилтан тантай ажлын 2 хоногийн дотор холбогдож хариу өгөх болно.

Та онлайн хүсэлтийг бөглөөд илгээнэ үү.
Урилга
Голомт SME 11 сарын уулзалтанд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Сэдэв: Өрсөлдөөний 5 хүчийг бизнес удирдлагад ашиглах нь

Зочин: Гүнгэрваа ХХК үйл ажиллагаа харилцан захирал Д. Ариунсанаа
Бүртгүүлэх

Тооцоолуур үзэх

Хугарлын цэгийн шинжилгээ
Таны бизнесийн үйл ажиллагаа ямар түвшинд хүрч байж хэвийн үйл ажиллагааны нөхцөлийг хангах чадахийг харуулна.
Цааш унших
Бэлэн мөнгөний эргэц
Компаний өр төлбөр болон эзэмшигчдийн өмчийг ямар харьцаагаар ашиглаж буйг харуулж санхүүгийн байдлыг илтгэх түлхүүр үзүүлэлт юм.
Цааш унших
Үйл ажиллагааны зардлын түвшин
Компаний өдөр тутмын зардлууд орлогын хэдэн хувьтай тэнцэж байгааг харуулах ба үйл ажиллагааны зардлаа хэрхэн удирдаж буйг илтгэдэг үзүүлэлт юм.
Цааш унших
өрийн харьцаа
Компаний өр төлбөр болон эзэмшигчдийн өмчийг ямар харьцаагаар ашиглаж буйг харуулж санхүүгийн байдлыг илтгэх түлхүүр үзүүлэлт юм.
Цааш унших
Мөнгөн урсгалын тайлан
Хэрэглэгчээс орж ирэх борлуулалтын орлого болон бусдад төлөх зардлын урсгалыг хугацааны хувьд хэрхэн зөв удирдах тухай ойлголт юм.
Цааш унших
Нийт хөрөнгийн өгөөж
Компаний олж буй ашиг нь эзэмшиж буй хөрөнгөтэй харьцуулахад хэдий хэмжээнд байгааг тогтоож, мөн компани хөрөнгөө хэр зэрэг үр ашигтай удирдаж буйг илтгэнэ.
Цааш унших
Ажлын капиталын үзүүлэлт
Таны бизнест ашиглагдаж буй хөрөнгө эсвэл эзэмшиж буй хөрөнгөөсөө хэр хэмжээний ашиг хүртэж байгааг харуулна.
Цааш унших
Ашгийн түвшин
Таны бизнес 1 төгрөгний борлуулалтын орлогоос хэдий хэмжээний ашиг олж буйг харуулна.
Цааш унших