Борлуулалтын удирдлага

ОРЧИН ҮЕД БОРЛУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТУЛГАРЧ БУЙ АСУУДЛУУД

ОРЧИН ҮЕД БОРЛУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТУЛГАРЧ БУЙ АСУУДЛУУД

2016.9.13

Үзүүлэлт

Уламжлалт борлуулалт

Орчин үеийн буюу “Түншлэх” борлуулалт

Борлуулалтын ажилтны дүр

Ганц дайчин

 • Багийн ахлагч
 • Бизнесийн зөвлөх
 • Урт хугацааны түнш

Борлуулалтын ажилтан болон хэрэглэгчийн оролцоо

Борлуулалтын ажилтаны маш их, хэрэглэгчийн маш бага оролцоо

2 талын идэвхтэй оролцоо

Мэдээлэлийн урсгал

Нэг урсгалтай буюу борлуулалтын ажилтнаас хэрэглэгчид чиглэсэн

2 урсгалтай

Хамтын ажиллагааны үндсэн чиглэл

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний шинж чанар, хэрэглээ

Хэрэглэгчид тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх, үр ашгийг дээшлүүлэх

Борлуулалтын ажилтанд шаардагдах мэдлэг

Өөрийн компаний

 • Бараа, үйлчилгээ
 • Өрсөлдөгч
 • Ашиглалт
 • Үнэ, зардал

Өөрийн компаний талаарх мэдлэгээс гадна Хэрэглэгчийн

 • Үндсэн үйл ажилллагаа
 • Өрсөлдөгч
 • Хэрэглэгч

Борлуулалтын ажилтанд шаардагдах чадвар

Биечлэн худалдаа чадвартай

 • Биечлэн худалдаа чадвартай
 • Хэрэгцээг мэдэрдэг
 • Асуудлыг шийдвэрлэдэг
 • Багаар ажиллах чадвартай

Хэрэглэгчийн худалдан авах шийдвэр гаргах явц дахь борлуулалтын ажилтны оролцоо

Оролцоогүй буюу шийдвэр

гаргалтаас тусгаарлагдсан

Оролцоотой

Суурилалтын болон худалдан авсны дараах борлуулалтын ажилтны оролцоо

Маш бага оролцоотой буюу зарагдсан барааг буцаахгүй дараагийн хэрэглэгчээ хүлээх

Хэрэглэгчтэй нягт харилцаа холбоотой байж үнэнч хэрэглэгчээ болгох

Банкны зөвлөх ажилтантай холбогдох
Манай ажилтан тантай ажлын 2 хоногийн дотор холбогдож хариу өгөх болно.

Та онлайн хүсэлтийг бөглөөд илгээнэ үү.
Урилга
Голомт SME 11 сарын уулзалтанд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Сэдэв: Өрсөлдөөний 5 хүчийг бизнес удирдлагад ашиглах нь

Зочин: Гүнгэрваа ХХК үйл ажиллагаа харилцан захирал Д. Ариунсанаа
Бүртгүүлэх

Тооцоолуур үзэх

Хугарлын цэгийн шинжилгээ
Таны бизнесийн үйл ажиллагаа ямар түвшинд хүрч байж хэвийн үйл ажиллагааны нөхцөлийг хангах чадахийг харуулна.
Цааш унших
Бэлэн мөнгөний эргэц
Компаний өр төлбөр болон эзэмшигчдийн өмчийг ямар харьцаагаар ашиглаж буйг харуулж санхүүгийн байдлыг илтгэх түлхүүр үзүүлэлт юм.
Цааш унших
Үйл ажиллагааны зардлын түвшин
Компаний өдөр тутмын зардлууд орлогын хэдэн хувьтай тэнцэж байгааг харуулах ба үйл ажиллагааны зардлаа хэрхэн удирдаж буйг илтгэдэг үзүүлэлт юм.
Цааш унших
өрийн харьцаа
Компаний өр төлбөр болон эзэмшигчдийн өмчийг ямар харьцаагаар ашиглаж буйг харуулж санхүүгийн байдлыг илтгэх түлхүүр үзүүлэлт юм.
Цааш унших
Мөнгөн урсгалын тайлан
Хэрэглэгчээс орж ирэх борлуулалтын орлого болон бусдад төлөх зардлын урсгалыг хугацааны хувьд хэрхэн зөв удирдах тухай ойлголт юм.
Цааш унших
Нийт хөрөнгийн өгөөж
Компаний олж буй ашиг нь эзэмшиж буй хөрөнгөтэй харьцуулахад хэдий хэмжээнд байгааг тогтоож, мөн компани хөрөнгөө хэр зэрэг үр ашигтай удирдаж буйг илтгэнэ.
Цааш унших
Ажлын капиталын үзүүлэлт
Таны бизнест ашиглагдаж буй хөрөнгө эсвэл эзэмшиж буй хөрөнгөөсөө хэр хэмжээний ашиг хүртэж байгааг харуулна.
Цааш унших
Ашгийн түвшин
Таны бизнес 1 төгрөгний борлуулалтын орлогоос хэдий хэмжээний ашиг олж буйг харуулна.
Цааш унших