Борлуулалтын удирдлага

БОРЛУУЛАЛТЫН УДИРДЛАГЫН ЦААШДЫН ХАНДЛАГА

БОРЛУУЛАЛТЫН УДИРДЛАГЫН ЦААШДЫН ХАНДЛАГА

2016.9.13
  • Зах зээлийн өрсөлдөөн орон нутгийн хэмжээнээс хальж олон улсын чанартай болсон. Бизнесүүдийн хувьд дотоод болон бусад улсын зах зээл дээр борлуулалт хийх боломж бүрдсэн.
  • Хэрэглэгчдийн хүлээлт шаардлага улам нэмэгдсэн. Олон улсын хэмжээний брэнд зах зээлд нэвтэрсэнээр хэрэглэгчийн хэмжээнд сонголт нэмэгдсэн, бараа бүтээгдэхүүнд өгөх үнэлэмж өөрчлөгдөж эхэлж байна.
  • Хэрэглэгч худалдан авах шийдвэр гаргахдаа улам няхуур болсон. Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний сурталчилгааг үзээд худалдан авах шийдвэр гаргадаг  байсан хэрэглэгчид одоо бараа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж байж шийдвэр гаргах хандлагатай болж байна.
  • Мэдээллийн технологи хурдацтай хөгжиж интернет худалдааны эрэн үе ирж байна. Интернет банк, интернет дэлгүүр болон ачаа тээврийн үйлчилгээ боловсронгуй болж ирсэнээр хэрэглэгчид гар утсаа ашиглан худалдан авалт хийх боломж бүрдсэн.
Банкны зөвлөх ажилтантай холбогдох
Манай ажилтан тантай ажлын 2 хоногийн дотор холбогдож хариу өгөх болно.

Та онлайн хүсэлтийг бөглөөд илгээнэ үү.
Урилга
Голомт SME 11 сарын уулзалтанд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Сэдэв: Өрсөлдөөний 5 хүчийг бизнес удирдлагад ашиглах нь

Зочин: Гүнгэрваа ХХК үйл ажиллагаа харилцан захирал Д. Ариунсанаа
Бүртгүүлэх

Тооцоолуур үзэх

Хугарлын цэгийн шинжилгээ
Таны бизнесийн үйл ажиллагаа ямар түвшинд хүрч байж хэвийн үйл ажиллагааны нөхцөлийг хангах чадахийг харуулна.
Цааш унших
Бэлэн мөнгөний эргэц
Компаний өр төлбөр болон эзэмшигчдийн өмчийг ямар харьцаагаар ашиглаж буйг харуулж санхүүгийн байдлыг илтгэх түлхүүр үзүүлэлт юм.
Цааш унших
Үйл ажиллагааны зардлын түвшин
Компаний өдөр тутмын зардлууд орлогын хэдэн хувьтай тэнцэж байгааг харуулах ба үйл ажиллагааны зардлаа хэрхэн удирдаж буйг илтгэдэг үзүүлэлт юм.
Цааш унших
өрийн харьцаа
Компаний өр төлбөр болон эзэмшигчдийн өмчийг ямар харьцаагаар ашиглаж буйг харуулж санхүүгийн байдлыг илтгэх түлхүүр үзүүлэлт юм.
Цааш унших
Мөнгөн урсгалын тайлан
Хэрэглэгчээс орж ирэх борлуулалтын орлого болон бусдад төлөх зардлын урсгалыг хугацааны хувьд хэрхэн зөв удирдах тухай ойлголт юм.
Цааш унших
Нийт хөрөнгийн өгөөж
Компаний олж буй ашиг нь эзэмшиж буй хөрөнгөтэй харьцуулахад хэдий хэмжээнд байгааг тогтоож, мөн компани хөрөнгөө хэр зэрэг үр ашигтай удирдаж буйг илтгэнэ.
Цааш унших
Ажлын капиталын үзүүлэлт
Таны бизнест ашиглагдаж буй хөрөнгө эсвэл эзэмшиж буй хөрөнгөөсөө хэр хэмжээний ашиг хүртэж байгааг харуулна.
Цааш унших
Ашгийн түвшин
Таны бизнес 1 төгрөгний борлуулалтын орлогоос хэдий хэмжээний ашиг олж буйг харуулна.
Цааш унших