Борлуулалт хийх үе шат

БОРЛУУЛАЛТЫН УУЛЗАЛТАНД ХЭРХЭН БЭЛДЭХ ВЭ?

БОРЛУУЛАЛТЫН УУЛЗАЛТАНД ХЭРХЭН БЭЛДЭХ ВЭ?

2016.9.13

Борлуулалтын уулзалтын зорилт тодорхойлох: Жишээлбэл та барааныхаа талаарх анхан шатны мэдээлэл өгнө. 300 хувь хэвлүүлэх захиалга авна.

Хэрэглэгчийн профайлыг боловсруулах:

1. Шийдвэр гаргагчийн профайл

 • Хувь хүний хүчин зүйл
 • Хандлага
 • Хэв маяг
 • Шалгуур

2. Байгууллагынпрофайл

 • Үндсэн үзүүлэлт
 • Зах зээл
 • Өрсөлдөгч
 • Өмнөх худалдан авалтын түүх
 • Өнөөгийн худалдан авч буй нөхцөл байдал
 • Шийдвэр гаргалтанд оролцож буй хүмүүс
 • Худалдан авах дүрэм журам, бодлого

Хэрэглэгчийн үр ашгийн төлөвлөгөө гаргах:

 • Feature буюу шинж чанар /Танай бүтээгдэхүүн чухам ямар шинж чанартай гэдгийг тайлбарлах/
 • Advantage буюу бүтээгдэхүүний давуу тал/ Өөрийн бүтээгдэхүүний давуу талыг нотлон харуулах./
 • Benefit буюу тухайн бүтээгдэхүүний үр ашиг /Тухайн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээр байгууллагад ямар үр ашиг өгөхийг тодорхойлох./

Хэрэглэгч бүтээгдэхүүний шинж чанарыг бус үр ашгийг худалдан авдаг.

Бүтээгдэхүүний танилцуулга дараах шалгуурыг хангасан байх шаардлагатай:

 • Хэрэглэгчийн анхаарлыг татах мессежтэй байх
 • Сонирхлыг төрүүлэх бүтээгдэхүүний давуу талуудыг тодорхойлох
 • Худалдан авах хүсэл төрүүлөх бүтээгдэхүүний ашигтай талуудыг харуулсан байх
 • Худалдан авахад хийх шаардлагатай үйлдлүүдийг тодорхой тусгах
Банкны зөвлөх ажилтантай холбогдох
Манай ажилтан тантай ажлын 2 хоногийн дотор холбогдож хариу өгөх болно.

Та онлайн хүсэлтийг бөглөөд илгээнэ үү.
Урилга
Голомт SME 11 сарын уулзалтанд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Сэдэв: Өрсөлдөөний 5 хүчийг бизнес удирдлагад ашиглах нь

Зочин: Гүнгэрваа ХХК үйл ажиллагаа харилцан захирал Д. Ариунсанаа
Бүртгүүлэх

Тооцоолуур үзэх

Хугарлын цэгийн шинжилгээ
Таны бизнесийн үйл ажиллагаа ямар түвшинд хүрч байж хэвийн үйл ажиллагааны нөхцөлийг хангах чадахийг харуулна.
Цааш унших
Бэлэн мөнгөний эргэц
Компаний өр төлбөр болон эзэмшигчдийн өмчийг ямар харьцаагаар ашиглаж буйг харуулж санхүүгийн байдлыг илтгэх түлхүүр үзүүлэлт юм.
Цааш унших
Үйл ажиллагааны зардлын түвшин
Компаний өдөр тутмын зардлууд орлогын хэдэн хувьтай тэнцэж байгааг харуулах ба үйл ажиллагааны зардлаа хэрхэн удирдаж буйг илтгэдэг үзүүлэлт юм.
Цааш унших
өрийн харьцаа
Компаний өр төлбөр болон эзэмшигчдийн өмчийг ямар харьцаагаар ашиглаж буйг харуулж санхүүгийн байдлыг илтгэх түлхүүр үзүүлэлт юм.
Цааш унших
Мөнгөн урсгалын тайлан
Хэрэглэгчээс орж ирэх борлуулалтын орлого болон бусдад төлөх зардлын урсгалыг хугацааны хувьд хэрхэн зөв удирдах тухай ойлголт юм.
Цааш унших
Нийт хөрөнгийн өгөөж
Компаний олж буй ашиг нь эзэмшиж буй хөрөнгөтэй харьцуулахад хэдий хэмжээнд байгааг тогтоож, мөн компани хөрөнгөө хэр зэрэг үр ашигтай удирдаж буйг илтгэнэ.
Цааш унших
Ажлын капиталын үзүүлэлт
Таны бизнест ашиглагдаж буй хөрөнгө эсвэл эзэмшиж буй хөрөнгөөсөө хэр хэмжээний ашиг хүртэж байгааг харуулна.
Цааш унших
Ашгийн түвшин
Таны бизнес 1 төгрөгний борлуулалтын орлогоос хэдий хэмжээний ашиг олж буйг харуулна.
Цааш унших