Борлуулалт хийх үе шат

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА ХИЙХДЭЭ АНХААРАХ ЗҮЙЛС

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА ХИЙХДЭЭ АНХААРАХ ЗҮЙЛС

2016.9.13

Бүтээгдэхүүнийн танилцуулга хийхдээ:

 • Байгууллага болон өөрийн талаар товч тодорхой зөв мэдээлэл өгөх
 • Сонсогч нарт итгэл төрүүлэх
 • Зорилтод хэрэглэгчийн талаар мэдээлэл өгөх
 • Байгууллага, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний давуу талыг онцлох
 • Чанар сэтгэл ханамжийн баталгааг хэмжигдэхүйц байдлаар үзүүлэх

Бүтээгдэхүүний танилцуулга хийхдээ дараах дарааллыг баримтлана:

 • Бүтээгдэхүүний шинж чанарыг дэлгэн харуул.
 • Бүтээгдэхүүний бусад ижил төрлийн бүтээгдэхүүнээс ялгарах давуу талыг тайлбарла
 • Бүтээгдэхүүнийг худалдан авснаар гарах үр ашигт хөтлөх
 • Хэрэглэгчтэй харилцан ярилц

Бүтээгдэхүүний танилцуулга хийхдээ ашиглах арга хэрэгсэл:

1. Тайлбарлахдаа бодиттүүх, хошиняриа ашиглах

2. Үзүүлэн материалын хувьд:

 • Хүснэгтграфик
 • Загвар, жишээ, бэлэг
 • Катологброшур
 • Үзүүлэнгийнматериал, зураг
 • Бүтээгдэхүүнийтодорхойлолт, туршилтынүрдүн
 •  Видео, dvd, проектор зэргийг ашиглах

3.       Бодит бүтээгдэхүүн үйлчилгээг үзүүлэх

4.       Үр ашгийг тоон шинжилгээ ашиглаж харуулах

 • Энгийн зардал үр ашгийн шинжилгээ
 • Харьцуулсан зардал үр ашгийн шинжилгээ/хуучин,шинэ /
 • Хөрөнгө оруулалтын өгөөжийн шинжилгээ.
 • Хоө=цэвэрашиг/ хөрөнгөоруулалт/
 • Хөрөнгө оруулалтаа нөхөх хугацааг тоооцох
 • Өнөөгийн үнэ цэнийг тооцох
 • Бусад боломжуудыг тооцоолох

 

Банкны зөвлөх ажилтантай холбогдох
Манай ажилтан тантай ажлын 2 хоногийн дотор холбогдож хариу өгөх болно.

Та онлайн хүсэлтийг бөглөөд илгээнэ үү.
Урилга
Голомт SME 11 сарын уулзалтанд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Сэдэв: Өрсөлдөөний 5 хүчийг бизнес удирдлагад ашиглах нь

Зочин: Гүнгэрваа ХХК үйл ажиллагаа харилцан захирал Д. Ариунсанаа
Бүртгүүлэх

Тооцоолуур үзэх

Хугарлын цэгийн шинжилгээ
Таны бизнесийн үйл ажиллагаа ямар түвшинд хүрч байж хэвийн үйл ажиллагааны нөхцөлийг хангах чадахийг харуулна.
Цааш унших
Бэлэн мөнгөний эргэц
Компаний өр төлбөр болон эзэмшигчдийн өмчийг ямар харьцаагаар ашиглаж буйг харуулж санхүүгийн байдлыг илтгэх түлхүүр үзүүлэлт юм.
Цааш унших
Үйл ажиллагааны зардлын түвшин
Компаний өдөр тутмын зардлууд орлогын хэдэн хувьтай тэнцэж байгааг харуулах ба үйл ажиллагааны зардлаа хэрхэн удирдаж буйг илтгэдэг үзүүлэлт юм.
Цааш унших
өрийн харьцаа
Компаний өр төлбөр болон эзэмшигчдийн өмчийг ямар харьцаагаар ашиглаж буйг харуулж санхүүгийн байдлыг илтгэх түлхүүр үзүүлэлт юм.
Цааш унших
Мөнгөн урсгалын тайлан
Хэрэглэгчээс орж ирэх борлуулалтын орлого болон бусдад төлөх зардлын урсгалыг хугацааны хувьд хэрхэн зөв удирдах тухай ойлголт юм.
Цааш унших
Нийт хөрөнгийн өгөөж
Компаний олж буй ашиг нь эзэмшиж буй хөрөнгөтэй харьцуулахад хэдий хэмжээнд байгааг тогтоож, мөн компани хөрөнгөө хэр зэрэг үр ашигтай удирдаж буйг илтгэнэ.
Цааш унших
Ажлын капиталын үзүүлэлт
Таны бизнест ашиглагдаж буй хөрөнгө эсвэл эзэмшиж буй хөрөнгөөсөө хэр хэмжээний ашиг хүртэж байгааг харуулна.
Цааш унших
Ашгийн түвшин
Таны бизнес 1 төгрөгний борлуулалтын орлогоос хэдий хэмжээний ашиг олж буйг харуулна.
Цааш унших