Гэрээ байгуулахад анхаарах зүйлс болон зөвлөмж

ГЭРЭЭНИЙ ТАЙЛБАР

ГЭРЭЭНИЙ ТАЙЛБАР

2016.9.13

Компани иргэний нэр оруулах: Гэсэн хэсэгт гэрээ байгуулж байгаа нөгөө тал компани эсвэл иргэнтэй байгуулж байгаа эсэхээс хамааран сонгох. Компанийн хувьд ххк буюу хязгаарлагдмал хариуцлагтай компани, хк буюу хувьцаат компани, ххн буюу хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл, ТТБ буюу төрийн бус байгууллага болон бусад хуулийн этгээдийн төрлүүдээс хамааран тухайн байгууллагын нэрийг оруулах шаардлагатай. 

Хугацааг заах эсвэл хугацааг оруулах: Гэсэн хэсэгт тухайн гэрээний хугацааг оруулах. Хугацааны хувьд шууд тоо заах байдлаар буюу жишээ нь “3 сар”, “1 жил” гэх мэт байдлаар оруулах эсвэл “2015 оны 03 сарын 01-ний өдрөөс 2016 оны 03 сарын 01-ны өдөр” гэсэн байдлаар оруулах шаардлагатай. 

Дүн тоогоор оруулах дүн үсгээр оруулах төгрөг/ам доллар: Гэсэн хэсгийн “тоогоор” гэсэн хэсэгт дүнг тоо байдлаар, “үсгээр” гэсэн хэсэгт тоогоор оруулсан дүнг үсгээр, дүн төгрөг эсвэл ам.доллар хэсгээс хамааран сонгох байдлаар оруулах. 

Хэсэг/блок/ давхарын нэр оруулах,нэр оруулах: Ажил гүйцэтгэх гэрээний ангилалд хамаарах зарим төрлийн гэрээнд хэсэг /блок/ давхарын нэр оруулах, нэр оруулах хэсгүүд байх бөгөөд энэ хэсгүүд тухайн ажлыг гүйцэтгэх газрын нэр, хаяг, гүйцэтгэх ажлын хэсэг буюу тухайлбал “баянгол дүүргийн 10 дугаар хороо, 10 дугаар хороолол, 1520 хаягт байрлах жишээ ххк-ийн барилгын 3 дугаар давхрын баруун жигүүрийн 200 м.кв талбай” гэх байдлаар оруулах шаардлагатай. 

Хувь оруулах: Зарим Ажил гүйцэтгэх гэрээ, Худалдах худалдан авах гэрээнүүдийн <ХУВЬ ОРУУЛАХ> гэсэн хэсгүүд нь урьдчилгаа төлбөр, алданги, торгууль зэрэг нийт дүнгийн хэмжээтэй уялдаатай байдаг гэрээ байгуулж буй талтайгаа харилцан тохиролцож уг хэмжээг тодорхойлно. 

Банкны зөвлөх ажилтантай холбогдох
Манай ажилтан тантай ажлын 2 хоногийн дотор холбогдож хариу өгөх болно.

Та онлайн хүсэлтийг бөглөөд илгээнэ үү.
Урилга
Голомт SME 11 сарын уулзалтанд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Сэдэв: Өрсөлдөөний 5 хүчийг бизнес удирдлагад ашиглах нь

Зочин: Гүнгэрваа ХХК үйл ажиллагаа харилцан захирал Д. Ариунсанаа
Бүртгүүлэх

Тооцоолуур үзэх

Хугарлын цэгийн шинжилгээ
Таны бизнесийн үйл ажиллагаа ямар түвшинд хүрч байж хэвийн үйл ажиллагааны нөхцөлийг хангах чадахийг харуулна.
Цааш унших
Бэлэн мөнгөний эргэц
Компаний өр төлбөр болон эзэмшигчдийн өмчийг ямар харьцаагаар ашиглаж буйг харуулж санхүүгийн байдлыг илтгэх түлхүүр үзүүлэлт юм.
Цааш унших
Үйл ажиллагааны зардлын түвшин
Компаний өдөр тутмын зардлууд орлогын хэдэн хувьтай тэнцэж байгааг харуулах ба үйл ажиллагааны зардлаа хэрхэн удирдаж буйг илтгэдэг үзүүлэлт юм.
Цааш унших
өрийн харьцаа
Компаний өр төлбөр болон эзэмшигчдийн өмчийг ямар харьцаагаар ашиглаж буйг харуулж санхүүгийн байдлыг илтгэх түлхүүр үзүүлэлт юм.
Цааш унших
Мөнгөн урсгалын тайлан
Хэрэглэгчээс орж ирэх борлуулалтын орлого болон бусдад төлөх зардлын урсгалыг хугацааны хувьд хэрхэн зөв удирдах тухай ойлголт юм.
Цааш унших
Нийт хөрөнгийн өгөөж
Компаний олж буй ашиг нь эзэмшиж буй хөрөнгөтэй харьцуулахад хэдий хэмжээнд байгааг тогтоож, мөн компани хөрөнгөө хэр зэрэг үр ашигтай удирдаж буйг илтгэнэ.
Цааш унших
Ажлын капиталын үзүүлэлт
Таны бизнест ашиглагдаж буй хөрөнгө эсвэл эзэмшиж буй хөрөнгөөсөө хэр хэмжээний ашиг хүртэж байгааг харуулна.
Цааш унших
Ашгийн түвшин
Таны бизнес 1 төгрөгний борлуулалтын орлогоос хэдий хэмжээний ашиг олж буйг харуулна.
Цааш унших