Мөнгөн урсгал

БЭЛЭН МӨНГӨНИЙ ДУТАГДАЛД ОРОХООС СЭРГИЙЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ

БЭЛЭН МӨНГӨНИЙ ДУТАГДАЛД ОРОХООС СЭРГИЙЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ

2016.9.13

Орлогыг сайжруулах: Авлагын эргэцийг түргэсгэх замаар бэлэн борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, авлага цуглуулалтыг нэмэгдүүлэх,зээл болоод бусад санхүүжилтийн эх үүсвэрийг ашиглах.

Зардлыг хуваарилах:

  • Бэлтгэн нийлүүлэгчидтэй байгуулж буй төлбөрийн нөхцөлийг илүү уян хатан болгох, аль болох урьдчилгаанд бага мөнгө төлж, үлдэгдэл төлбөрийг хойшлуулах
  • Үйл ажиллагааны зардлууддаа шинжилгээ хийж, тогтмол бус, төлөвлөгдөөгүй зардлуудыг аль болох танах, хойшлуулах

Бөөнд нь бус хэсэгчилэх зарчим баримтлах:

  • Борлуулалтын орлогыг аль болох бэлэн мөнгөөр бөөнд нь харилцагчаар төлүүлдэг байх
  • Мөнгөөр гарах зардлуудыг бүгдийг нэг дор бус аль болох хойшлуулж болох эцсийн хугацаа хүртэл нь хэсэгчилж төлдөг байх

Бараа материалын үлдэгдлийг бууруулах:

Бараа материалын аюулгүй нөөц буюу зохистой үлдэгдэл, татан авалтын хэмжээг тогтоож, агуулахад хэт өндөр үлдэгдэлгүй байх, борлуулалтын цэгүүд дээр борлуулалтын хэмжээнд үндэслэн зохистой барааны үлдэгдэлтэй байх.

Эдгээр зарчмыг баримталснаар таны бизнес мөнгөний дутагдалд орохгүй байх, үйл ажиллагаа тань хэвийн үргэлжлэх боломжтой юм. 

 

Банкны зөвлөх ажилтантай холбогдох
Манай ажилтан тантай ажлын 2 хоногийн дотор холбогдож хариу өгөх болно.

Та онлайн хүсэлтийг бөглөөд илгээнэ үү.
Урилга
Голомт SME 11 сарын уулзалтанд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Сэдэв: Өрсөлдөөний 5 хүчийг бизнес удирдлагад ашиглах нь

Зочин: Гүнгэрваа ХХК үйл ажиллагаа харилцан захирал Д. Ариунсанаа
Бүртгүүлэх

Тооцоолуур үзэх

Хугарлын цэгийн шинжилгээ
Таны бизнесийн үйл ажиллагаа ямар түвшинд хүрч байж хэвийн үйл ажиллагааны нөхцөлийг хангах чадахийг харуулна.
Цааш унших
Бэлэн мөнгөний эргэц
Компаний өр төлбөр болон эзэмшигчдийн өмчийг ямар харьцаагаар ашиглаж буйг харуулж санхүүгийн байдлыг илтгэх түлхүүр үзүүлэлт юм.
Цааш унших
Үйл ажиллагааны зардлын түвшин
Компаний өдөр тутмын зардлууд орлогын хэдэн хувьтай тэнцэж байгааг харуулах ба үйл ажиллагааны зардлаа хэрхэн удирдаж буйг илтгэдэг үзүүлэлт юм.
Цааш унших
өрийн харьцаа
Компаний өр төлбөр болон эзэмшигчдийн өмчийг ямар харьцаагаар ашиглаж буйг харуулж санхүүгийн байдлыг илтгэх түлхүүр үзүүлэлт юм.
Цааш унших
Мөнгөн урсгалын тайлан
Хэрэглэгчээс орж ирэх борлуулалтын орлого болон бусдад төлөх зардлын урсгалыг хугацааны хувьд хэрхэн зөв удирдах тухай ойлголт юм.
Цааш унших
Нийт хөрөнгийн өгөөж
Компаний олж буй ашиг нь эзэмшиж буй хөрөнгөтэй харьцуулахад хэдий хэмжээнд байгааг тогтоож, мөн компани хөрөнгөө хэр зэрэг үр ашигтай удирдаж буйг илтгэнэ.
Цааш унших
Ажлын капиталын үзүүлэлт
Таны бизнест ашиглагдаж буй хөрөнгө эсвэл эзэмшиж буй хөрөнгөөсөө хэр хэмжээний ашиг хүртэж байгааг харуулна.
Цааш унших
Ашгийн түвшин
Таны бизнес 1 төгрөгний борлуулалтын орлогоос хэдий хэмжээний ашиг олж буйг харуулна.
Цааш унших