Хуулийн зөвлөмж

АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, АШИГ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЛИЦЕНЗИЙН АСУУДАЛ

2016.9.13

Гэрээний талуудын нэрийг гэрээнд тусгахдаа компани буюу хуулийн этгээдийн хувьд нэр, хаяг, улсын бүртгэлийн дугаар, регистрийн дугаар, компанийг төлөөлж гэрээ байгуулах эрхтэй этгээдийн нэр зэргийг заавал тусгах, иргэний хувьд овог нэр, хаяг, регистрийн дугаарыг тусгах шаардлагатай.
Цааш унших

Нийтлэл

1

Тооцоолуур

8
Банкны зөвлөх ажилтантай холбогдох
Манай ажилтан тантай ажлын 2 хоногийн дотор холбогдож хариу өгөх болно.

Та онлайн хүсэлтийг бөглөөд илгээнэ үү.
Урилга
Голомт SME 11 сарын уулзалтанд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Сэдэв: Өрсөлдөөний 5 хүчийг бизнес удирдлагад ашиглах нь

Зочин: Гүнгэрваа ХХК үйл ажиллагаа харилцан захирал Д. Ариунсанаа
Бүртгүүлэх