Нийт хөрөнгийн өгөөж

2016.9.24
Компаний олж буй ашиг нь эзэмшиж буй хөрөнгөтэй харьцуулахад хэдий хэмжээнд байгааг тогтоож, мөн компани хөрөнгөө хэр зэрэг үр ашигтай удирдаж буйг илтгэнэ.


Тооцооллын зөвөлгөө

Нийт хөрөнгийн өгөөж өсвөл ашиг нэмэгдэнэ. Өөрөөр хэлбэл хөрөнгийн өгөөж бага байх нь тухайн компани эзэмшиж буй хөрөнгийн хэмжээтэй харьцуулахад бага орлого олж буйг илтгэнэ.

Компани өөрийн үйл ажиллагааны салбарын дундаж үзүүлэлттэй харьцуулах нь зүйтэй байдаг.

Учир нь хөрөнгийн өгөөж салбарын онцлогоос ихээхэн хамаарах учир нийтлэг жишиг байхгүй юм.

Уг үзүүлэлтийг зөвхөн ашигтай ажиллаж буй компаниуд дээр тооцно.

Банкны зөвлөх ажилтантай холбогдох
Манай ажилтан тантай ажлын 2 хоногийн дотор холбогдож хариу өгөх болно.

Та онлайн хүсэлтийг бөглөөд илгээнэ үү.
Урилга
Голомт SME 11 сарын уулзалтанд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Сэдэв: Өрсөлдөөний 5 хүчийг бизнес удирдлагад ашиглах нь

Зочин: Гүнгэрваа ХХК үйл ажиллагаа харилцан захирал Д. Ариунсанаа
Бүртгүүлэх